Copyright

PVisserGeen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de maker Peter Visser. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat niets van deze website zomaar gebruikt mag worden. Toestemming van de fotograaf is nodig.

De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en / of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf.

In verband met portretrecht is een deel van het beeldmateriaal alléén beschikbaar voor redactionele doeleinden (tijdschriften, kranten of nieuwssites).

Aangesloten bij:

logo

preload preload preload